سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

کنتراست

کاربرد «کنتراست» در طراحی و نقاشی

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C

کنتراست (Contrast ) یا تضاد یکی از مفاهیم پایه‌ای در هنرهای تجسمی است و  روشنی و تیرگی، همچنین تضاد در رنگ، شکل و  اندازه‌ها را شامل می‌شود.


هشت نکتۀ کلیدی دربارۀ ترکیب‌بندی در نقاشی

/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C

ترکیب‌بندی یا کمپوزیسیون (composition)  اصطلاحی است که برای توصیف ترتیب و جانمایی عناصر بصری در یک نقاشی یا سایر آثار هنری به کار می‌رود.