هنرهای بصری

هنرهای تجسمی چه هنرهایی را شامل می‌شود؟

/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C

منظور از هنرهای تجسمی که در انگلیسی با عنوان visual arts شناخته می‌شود، هنرهایی است که به طور مشخص از طریق حس بینایی قابل درک هستند.