هارمونی رنگی

اهمیت هارمونی رنگی در نقاشی

/post-12

هارمونی یکی از اصول آفرینش هنری است که نه تنها در هنرهای تجسمی، که در  دیگر عرصه‌های هنری چون موسیقی و شعر هم بسیار مورد تاکید است.