میکل آنژ

از هنر رنسانس چه می‌دانیم؟

/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3

 رُنِسانس نقاشی ، مجسمه‌سازی و هنرهای  تزئینی در آستانۀ قرن 15 به موازات تحولات بزرگی در فلسفه ،  ادبیات، موسیقی ، علم و فناوری در ایتالیا رخ داد.