سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

مکتب رمانتیسم

آشنایی با اصول جنبش هنری رمانتیسم

/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85

مشخصه اصلی جنبش هنری رمانتیسم، تاکید بر احساسات و فردگرایی، همچنین عدم تبعیت از قوانین ثابت و پیروی از امیال ذهنی همراه با ستایش گذشته و طبیعت است.