رنگ ها

چرخۀ رنگ‌ها را بشناسیم

/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7

چرخۀ رنگ‌ها، نموداری از طیف‌های رنگی مختلف است که چگونگی ترکیب و قرار گرفتن رنگ‌ها را به ما نشان می‌دهد.