رنسانس

از هنر رنسانس چه می‌دانیم؟

/post-10

 رُنِسانس نقاشی ، مجسمه‌سازی و هنرهای  تزئینی Renaissance art در آستانۀ قرن 15 به موازات تحولات بزرگی در فلسفه ،  ادبیات، موسیقی ، علم و فناوری در ایتالیا رخ داد.