تضاد رنگی

کاربرد «کنتراست» در طراحی و نقاشی

/post-15

کنتراست (Contrast ) یا تضاد یکی از مفاهیم پایه‌ای در هنرهای تجسمی است و  روشنی و تیرگی، همچنین تضاد در رنگ، شکل و  اندازه‌ها را شامل می‌شود.