سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

ترکیب بندی

هشت نکتۀ کلیدی دربارۀ ترکیب‌بندی در نقاشی

/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C

ترکیب‌بندی یا کمپوزیسیون (composition)  اصطلاحی است که برای توصیف ترتیب و جانمایی عناصر بصری در یک نقاشی یا سایر آثار هنری به کار می‌رود.