آموزش هنر

تمرین‌های هنری خود را به درستی ارزیابی کنید

/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C

اگر جزو آن دسته از هنرجویانی هستید که یک یا چند دوره آموزشی هنرهای تجسمی  را امتحان کرده‌اید و به هر دلیل از نتیجه کارتان راضی نبوده‌اید، بهتر  است نکته‌هایی را در مواجهه با این مسئله در نظر داشته باشید.