سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

راهنمای خرید

افتخار دارم که در تلاش ایشان برای روشن سازی اصول اخلاقی که می بایست در تصمیم های مربوط به استفاده از حیوانات در تحقیق نقش راهنما را بازی کنند به پروفسور DeGrazia و Beauchamp ملحق شوم. من در این پروژه به عنوان یک دامپزشک حیوانات آزمایشگاهی و مورخ خط مشی بهزیستی حیوانات حضور دارم. تمرکز من در این تحلیل بر عوامل بالقوه و تاثیرات بکارگیری عملی شش اصلِ DeGrazia و Beauchamp می باشد که تحت عنوان های "منفعت اجتماعی" و "بهزیستی حیوانات" سازماندهی شده اند.